Tabel revizie Cutii Automate

revizie periodica

Tabel revizie Cutii Automate

Tabelul  informativ  cu privire la perioada in care trebuie efectuata revizia.

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

1 A140 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
2 A140E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
3 A241F DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
4 A245F DEXRON IIE 8,7 LITRI 50.000 KM
5 A340E DEXRON IIE 9,3 LITRI 50.000KM
6 A340F DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
7 A340H DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
8 A341E DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
9 A343F DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
10 A404 MOPAR/DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
11 A413 MOPAR/DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
12 A44D-E MERCON II 6,5 LITRI 50.000 KM
13 A44DL MERCON II 6,5 LITRI 50.000KM
14 A470 DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
15 A4BF-3 DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
16 A4LB-1 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
17 A4LD MERCON II 8,5 LITRI 50.000 KM
18 A500 MOPAR/DEXRON IIE 9,8 LITRI 50.000 KM
19 A518 MOPAR/DEXRON IIE 9,8 LITRI 50.000 KM
20 A540E DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
21 A541E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000KM
22 A604 MOPAR/DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
23 A618 MOPAR/DEXRON IIE 8,9 LITRI 50.000 KM
24 A650E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
25 A670 MOPAR/DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

26 A6VA DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
27 AD4 DEXRON IIE 9,5 LITRI 50.000 KM
28 AD8 DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
29 AL4 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 6,7 LITRI 50.000 KM
30 AOD MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
31 AOD-E MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
32 APXA DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
33 ATX DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
34 AW 03-72 L DEXRON IIE 6,3 LITRI 50.000 KM
35 AW 03-72LE DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
36 AW 30-40LE DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
37 AW 30-80LE DEXRON IIE 8,7 LITRI 50.000 KM
38 AW 50-40LE DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
39 AW 5042-LE DEXRON IIE 7,3 LITRI 50.000 KM
40 AW 50-55 ATF 3309 7,8 LITRI 100.000 KM
41 AW 60-40LE DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
42 AW 70-L DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
43 AW 71 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
44 AX4N MERCON II 12,8 LITRI 50.000 KM
45 AX4S MERCON II 12,8 LITRI 50.000 KM
46 AXOD MERCON II 6,8 LITRI 50.000 KM
47 AXOD-E MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
48 L3N71-B DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
49 L4N71-B DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
50 M4VA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,9 LITRI 50.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

51 M5HA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,9 LITRI 50.000 KM
52 M7WA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
53 MB1 MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
54 MD300 MERCON II 6,5 LITRI 50.000 KM
55 MJ3 MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
56 MLYA DEXRON IIE/HONDA ATF 9,7 LITRI 50.000 KM
57 MPJA DEXRON IIE/HONDA ATFDE 6,7 LITRI 50.000 KM
58 MPWA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
59 MPXA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
60 MPZA DEXRON IIE/ HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
61 MTZA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
62 MTTA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
63 MULTITRONIC CVT VW/AUDI/G 052 180 A2/ULEI SINTETIC 70W80 APROX 1,3 LITRI 7,5 LITRI 100.000 KM
64 MX17 DEXRON IIE/HONDA ATF 7,7 LITRI 50.000 KM
65 MY8A DEXRON IIE/HONDA ATF 8,4 LITRI 50.000 KM
66 N4AHL DEXRON IIE 6,4 LITRI 50.000 KM
67 PX4B DEXRON IIE/ HONDA ATF 6,8 LITRI 50.000 KM
68 R4AXEL DEXRON IIE 7,9 LITRI 50.000 KM
69 RE4R01A DEXRON IIE 7,9 LITRI 50.000 KM
70 RESR05A ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 9,8 LITRI 100.000 KM
71 RL4F03A DEXRON IIE 7,6 LITRI 50.000 KM
72 RL4R01A DEXRON III 8,5 LITRI 100.000 KM
73 S4XA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
74 SLXA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
75 SR410 DEXRON III 4,8 LITRI 100.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

76 TF6/TF8 MOPAR 7,9 LITRI 50.000 KM
77 TH125C/3T40 DEXRON IIE 8,5 LITRI 50.000 KM
78 TH180-C DEXRON IIE 9,7 LITRI 50.000 KM
79 TH200-4R DEXRON IIE 9,7 LITRI 50.000 KM
80 TH200-C DEXRON IIE 9,5 LITRI 50.000 KM
81 TH325 DEXRON IIE 9,5 LITRI 50.000 KM
82 TH350 DEXRON IIE 9,4 LITRI 50.000 KM
83 TH400 DEXRON IIE 12,00 LITRI 50.000 KM
84 TH425 DEXRON IIE 11,5 LITRI 50.000 KM
85 TH440 DEXRON IIE 7,4 LITRI 50.000 KM
86 TH700 DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
87 U140E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
88 U150C DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
89 U151F DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
90 U341E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
91 V4A51/V5A51 CASTROL TQM SP III 8,9 LITRI 40.000 KM
92 V4AW2 DEXRON IIE 8,7 LITRI 40.000 KM
93 V4AW4 CASTROL TQM SP III 7,8 LITRI 40.000 KM
94 VW003 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
95 VW010 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
96 VW01J ULEI AUDI/VW 03.768.000/25 8,4 LITRI 100.000 KM
97 VW01MATE 1997 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
98 VW01M PENTOSIN ATF 1 6,5 LITRI 100.000 KM
99 VW01N DEXRON IIE 6,5  LITRI 50.000 KM
100 VW01N PENTOSIN ATF 1/ ESSO 71141 6,7 LITRI 100.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

101 VW087 DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
102 VW089 DEXRON IIE 5,6 LITRI 50.000 KM
103 VW095 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
104 VW096 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
105 VW097 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
106 W4A020 DEXRON IIE 8,7 LITRI 50.000 KM
107 W4A32-1 DEXRON IIE 8,4 LITRI 50.000 KM
108 W4A33 DEXRON IIE 7,6 LITRI 50.000 KM
109 W5A030 DEXRON IIE 8,5 LITRI 100000 KM
110 W5A180 DEXRON IIE 6,7 LITRI 100.000 KM
111 X-TRONIC DEXTRON III SINTETIC 9,8 LITRI 100.000 KM
112 0372L/LE DESRON IIE 8,7 LITRI 40.000 KM
113 30RH MOPAR II 6,3 LITRI 50.000 KM
114 31-TH MOPAR II 5,7 LITRI 50.000 KM
115 32RH MOPAR II 6,7 LITRI 50.000 KM
116 3HP22 DEXRON IIE 7,5 LITRI 50.000 KM
117 3L30 DEXRON IIE 6,4 LITRI 50.000 KM
118 4F50N MERCON III 8,7 LITRI 50.000 KM
119 4F50 MERCON III 7,6 LITRI 50.000 KM
120 46RH MOPAR II 8,7 LITRI 50.000 KM
121 42RLE MOPAR II 8,7 LITRI 50.000 KM
122 4EAT MERCON III 6,7 LITRI 50.000 KM
123 42LE MOPAR II 8,7 LITRI 50.000 KM
124 41TE MOPAR II 6,5 LITRI 50.000 KM
125 4HP14 DEXRON IIE 5,7 LITRI 50.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

126 4R70W MERCON V 9,7 LITRI 100.000 KM
127 5R110W MERCON V 9,7 LITRI 100.000 KM
128 5F31J MERCON IV 8,4 LITRI 50.000 KM
129 5R44-E MERCONI III 8,4 LITRI 50.000 KM
130 5HP19 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 8,9 LITRI 100.000 KM
131 5HP18 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 8,5 LITRI 100.000 KM
132 SL40-E ESSO LT71141 9,5 LITRI 100.000 KM
133 5HP24 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 8, 5 LITRI 100.000 KM
134 5HP30 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 9,3 LITRI 100.000 KM
135 5L50-E DEXRON III SINTETIC 6,8 LITRI 100.000 KM
136 5R55 DEXRON III SINTETIC 7,4 LITRI 100.000 KM
137 6HP26 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 9,5 LITRI 100.000 KM
138 722.1 DEXRON IIE/MB 236.10 7,5 LITRI 50.000 KM
139 722.3 DEXRON IIE/MB 236.10 7,5 LITRI 50.000 KM
140 722.4 DEXRON IIE/MB 236.10 7,5 LITRI 50.000 KM
141 722.5 DEXRON IIE/MB 236.10 7,2 LITRI 50.000 KM
142 722.6 MB 236.10 8,5 LITRI 50.000 KM
143 722.6 MB 236.12 8,5 LITRI 50.000 KM
144 722.7 MB 236.10 7.5 LITRI 50.000 KM
145 4F27-E MERCOM V/DEXRON III 6,5 LITRI 50.000 KM
146 4L30-E DEXROM IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
147 4HP14 DEXRON IIE SAU DEXRON III 5,5 LITRI 50.000 KM
148 4HP18 DEXRON IIE SAU DEXRON III 6,4 LITRI 50.000 KM
149 4HP18-Q DEXRON IIE SAU DEXRON III 6,5 LITRI 50.000 KM
150 4HP20 ESSO LT71141/PETOSIN ATF1 6,4 LITRI 50.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

151 4HP22 DEXRON IIE SAU DEXRON III 6,5 LITRI 50.000 KM
152 4HP24 DEXRON IIE SAU DEXRON III 6,5 LITRI 50.000 KM
153 4T60 DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
154 4T60-E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
155 4T80 DEXRON IIE 9,4 LITRI 50.000 KM
156 4L60-E DEXRON IIE 7,6 LITRI 50.000 KM
157 4L80 DEXRON IIE 9,4 LITRI 50.000 KM
158 4T40E DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
159 42RH/RE MOPAR II 6,5 LITRI 50.000 KM
160 44RE MOPAR II 7,4 LITRI 50.000 KM
161 46RE MOPAR II 8,7 LITRI 50.000 KM
162 45RFE MOPAR II 8,5 LITRI 50.000 KM
163 4R44 MOPAR II 8,5 LITRI 50.000 KM
164 4R100 MERCON III 8,5 LITRI 50.000 KM
165 4EAT-F MERCON III 6,5 LITRI 50.000 KM
166 4F27-E MERCON V 6,5 LITRI 50.000 KM
167 4R55-E MERCON III 8,6 LITRI 50.000 KM
168 BOYA DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
169 B4RA DEXRON IIE 6,5 LITRI 50.000 KM
170 B6VA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
171 B7VA DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
172 BW35 DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
173 BW55 DEXRON IIE/HONDA ATF 6,5 LITRI 50.000 KM
174 C3 MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
175 C4 MERCON II 7,6 LITRI 50.000 KM

Numar De Inregistrare
Cutie Automata

Model Transmisie
Cutii Automate

TIP ULEI
Necesar Cutie Automata

CANTITATE(Litri)
Intretinere Cutie Automata

REVIZIE
Cutii Automate

176 C5 MERCON II 7,6 LITRI 50.000 KM
177 C6 MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
178 CD4-E MERCON II 6,7 LITRI 50.000 KM
179 CVT FIT ULEI HONDA CVTF 1 7,6 LITRI 40.000 KM
180 E40D MERCON II 7,6 LITRI 50.000 KM
181 F3A DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
182 F3A21-2 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
183 F4A21-2 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
184 F4A22 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
185 F4A23 MERCON II 6,5 LITRI 50.000 KM
186 F4A33 DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
187 F4A42-2 CASTROL TQM SP III 6,7 LITRI 40.000 KM
188 F4A51-2 CASTROL TQM SP III 6,7 LITRI 40.000 KM
189 F4AEL DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
190 F5A51 CASTROL TQM SP III 6,7 LITRI 40.000 KM
191 FN4AEL DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
192 G4AEL DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
193 G4AHL DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
194 GF4AEL DEXRON IIE 6,8 LITRI 50.000 KM
195 JF506-E ESSO LT71141 7,5 LITRI 100.000 KM
196 JF404-E DEXRON IIE 7,8 LITRI 50.000 KM
197 JR403-E DEXRON IIE 6,7 LITRI 50.000 KM
198 KM 170 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
199 KM-171.2 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
200 KM-172 DEXRON IIE 6,7 LITRI 40.000 KM
201 KM-175 CASTROL TQM SP III 6,7 LITRI 40.000 KM
202 KM-176.5 CASTROL TQM SP III 6,7 LITRI 40.000 KM